OneGDZ » 4 клас » ГДЗ Математика 4 клас » ГДЗ Математика 4 клас до підручника Листопад Н.П. 2021 рік (частина 2)
Обкладинка ГДЗ Математика 4 клас до підручника Листопад Н.П. 2021 рік (частина 2)

ГДЗ Математика 4 клас до підручника Листопад Н.П. 2021 рік (частина 2)

ГДЗ Математика 4 клас

04.04.2023

 

Завдання 41

Ворона пролетіла 200 м зі швидкістю 8 м/с. Скільки часу вона витратила на політ?

Швидкість (v) — 8 м/с

Час  (t) — ?

Відстань (s) — 200 м

Розв'язання

200 : 8 = 25 (с)

Відповідь: витратила на політ 25 секунд.

 

Завдання 42

Швидкісний потяг за 5 год проходить відстань завдовжки 450 км. З якою швидкістю рухається потяг?

Швидкість (v) — ? м/год

Час  (t) — 5 год

Відстань (s) — 450 м

Розв'язання

450 : 5 = 90 (км/год)

Відповідь: потяг рухається зі швидкістю 90 км/год.

 

Завдання 43

Учень виконав вимірювання, але не записав одиниць вимірювання. Назви їх.

Площа класної кімнати — 24 м2. Площа поверхні стола — 77 дм2. Площа поверхні зошита — 340 см2.

 

Завдання 44

Для подарунка мамі Максим виготовив кухонну дошку, що має форму прямокутника зі сторонами 18 см і 25 см. Знайди площу цієї дошки.

Ширина — 18 см

Довжина — 25 см

Площа (S) — ?

Розв'язання

х 18

   25

+90

 36

 450 (см2)

Відповідь: площа дошки 450 см2.

 

Завдання 45

Знайди площу кожної геометричної фігури за умови, що сторона кожної клітинки дорівнює 1 см.

Розв'язання

S = 1 • 1 = 1 (см2) – площа квадрата.

1) (4 • 3) • 1 см2 = 12 (см2) – площа фігури А.

2) 12 • 1 см2 = 12 (см2) – площа фігури B.

3) (3 • 3) • 1 см2 = 9 (см2) – площа фігури С.

4) 1 см2 = 100 мм2

12 • 100 мм2 + 3 : 2 • 100 мм2 = 1350 мм2 – площа фігури D.

5) (3 + 12 : 2) • 1 см2 = 9 (см2) – площа фігури Е.

6) (8 • 1 см2) : 2 = 4 (см2) – площа фігури F.

 

Завдання 46

• У фермерському господарстві заклали сад, що має форму прямокутника. Сума довжини й ширини саду дорівнює 1500 м, причому ширина у 2 рази менша, ніж його довжина. Сад обнесено огорожею. Визнач площу саду в гектарах.

Довжина — ? м

Ширина — у 2 рази менше

Довжина і ширина — 1500 м

S — ? га

Розв’язання

1) 1500 : 3 = 500 (м) – ширина саду (третина саду).

2) 1500 – 500 = 1000 (м) – довжина саду.

3) S = 1000 • 500 = 500000 (м2) = 50 (га)

Відповідь: площа саду – 50 га.

•  У фермерському господарстві заклали сад, що має форму прямокутника. Сума довжини й ширини саду дорівнює 1500 м, причому ширина у 2 рази менша, ніж його довжина. Сад обнесено огорожею. Визнач довжину всієї огорожі.

Довжина — ? м

Ширина — у 2 рази менше

Довжина і ширина — 1500 м

Р — ?

Розв’язання

1) 1500 : 3 = 500 (м) – ширина саду.

2) 1500 – 500 = 1000 (м) – довжина саду.

3) Р = (1000 + 500) • 2 = 3000 (м) = 3 (км)

Відповідь: довжина огорожі – 3 км.

 

Завдання 47

Загорожа для овечок прилягає до стіни кошари, що має довжину 15 м. Довжина всієї загорожі становить 99 м. Знайди площу ділянки, відведеної для овечок.

Ширина — 15 м

Довжина — ? м

Довжина, довжина, ширина — 99 м

S — ? м2

Розв'язання

1) 99 – 15 = 84 (м) – дві довжини ділянки.

2) 84 : 2 = 42 (м) – довжина ділянки.

3) S = 42 • 15 = 630 (м2)

Відповідь: площа ділянки 630 м2.

 

Завдання 48

Для виготовлення паперових іграшок взяли аркуш червоного паперу площею 600 см2 і аркуш блакитного, площа якого на 80 см2 більша. Довжина червоного аркуша — 30 см. Знайди довжину блакитного аркуша, якщо відомо, що ширина обох аркушів однакова.

Червоний — 600 см2 — 30 см

Блакитний — на 80 см2 більше — ? см

Розв'язання

2) 600 : 30 = 20 (см) – ширина червоного аркуша.

1) 600 + 80 = 680 (см2) – площа блакитного аркуша.

3) 680 : 20 = 34 (см)

Відповідь: довжина блакитного аркуша 34 см.

 

Завдання 49

Площа дослідного поля становить 86000 м2. Частину цього поля, що має форму прямокутника зі сторонами 240 м і 160 м, засіяно просом, а решту площі — гречкою. Яку площу засіяно гречкою?

Довжина — 240 м

Ширина — 160 м

Sпроса — ?

Sгречки — ?, решта

S — 86000 м2

Розв'язання

1) 240 • 160 = 38400 (м2) – площа з просом.

2) 86000 – 38400 = 47600 (м2)

Відповідь: гречкою засіяно площу 47600 м2.

 

Завдання 50

Довжина кухні дорівнює 4 м, а її ширина — 3 м 20 см. Скільки потрібно квадратних плиток зі стороною 4 дм, щоб викласти ними підлогу?

Довжина — 4 м

Ширина — 3 м 20 см

Сторона пл. — 4 дм

Площа кухні — ? дм2, у ? разів більше, ніж площа плитки

Площа  плитки — ? дм2

Розв'язання

4 м = 400 см

3 м 20 см = 320 см

1) 400 • 320 = 128000 (см2) = 1280 (дм2) – площа кухні.

2) 4 • 4 = 16 (дм2) – площа плитки.

3) 1280 : 16 = 80 (пл.)

Відповідь: потрібно 80 плиток.

Додати коментар
Коментарі (2)
Лох
22.05.2023
Де взялось три в 46 завданні
Гриша
18.05.2023
Алаатаалаосоаиствталстенееен в начале войны и на территории
Копірайт © 2018 – 2023 Дайте Хліба Inc. Всі права захищені.