OneGDZ » ДПА » ДПА 9 клас 2021 » ДПА Біологія (Збірник завдань) 9 клас Костильов О.В., Міюс С.М. 2021 рік
Обкладинка ДПА Біологія (Збірник завдань) 9 клас Костильов О.В., Міюс С.М. 2021 рік

ДПА Біологія (Збірник завдань) 9 клас Костильов О.В., Міюс С.М. 2021 рік

25.11.2020


Варіант 5

1. Укажіть рослини, викопні форми яких, на думку вчених, утворили поклади кам’яного вугілля.
А) папоротеподібні


2. Укажіть похідні шкіри у ссавців.
Г) волосся


3. Укажіть орган травної системи людини.
В) шлунок


4. Укажіть складові сечовидільної системи.
Г) нирки


5. Укажіть гідрофільну речовину.
А) глюкоза


6. Укажіть сполуку, що слугує універсальним хімічним акумулятором енергії в клітинах.
В) АТФ


7. Укажіть двомембранні органели рослинних клітин, які містять зелені пігменти.
Б) хлоропласти


8. Як називають процес створення органічних сполук з неорганічних, що відбувається за рахунок енергії, яка звільнюється внаслідок окиснення неорганічних сполук?
Б) хемосинтез


9. Укажіть органелу, без якої неможливий біосинтез білка.
А) рибосома


10. Гомозиготним за певним геном називають організм, у генотипі якого є
В) два однакові алелі цього гена


11. Одиницею еволюційного процесу, за сучасним еволюційним ученням, є
В) популяція


12. Автотрофні організми, які створюють органічні речовини з неорганічних, — це
А) продуценти


13. Вивчаючи будову рослин, учені дійшли висновку про те, що квітка є органом
Б) статевого розмноження у покритонасінних рослин


14. Школярі під час екскурсії помітили в озері невеличких тварин, які не мали ніг, але в них були хвіст і зовнішні зябра, шкіра — гола, вкрита слизом. Учитель нагадав школярам, що це личинкові стадії розвитку однієї систематичної групи хребетних тварин. Укажіть її.
В) Амфібії


15. Проаналізуйте твердження стосовно нервової системи та вкажіть правильні.
І - усі структури складаються лише з нейронів;

II - виконує регуляторну функцію у взаємодії з ендокринною.
Б) лише II


16. Учні вивчали процес сечоутворення в нормі та висловили судження. Перший учень сказав, що глюкоза фільтрується в первинну сечу. Другий учень зауважив, що білки в результаті реабсорбції повертаються в кров. Хто з них має рацію?
А) лише перший


17. Проаналізуйте твердження стосовно цитоплазми рослинної клітини та вкажіть правильні.
І — перебуває в постійному русі; II — містить органели.
В) обидва правильні


18. Укажіть групу органічних речовин, що утворюють подвійний шар біологічних мембран
Б) ліпіди


19. Укажіть організми, які належать до хемотрофів.
Г) залізобактерії


20. Учні вивчали біосинтез білка та висловили судження. Перший учень сказав, що в ядрі відбувається процес транскрипції. Другий учень зауважив, що процес трансляції забезпечує синтез поліпептидного ланцюга. Хто з них має рацію?
В) обидва мають рацію


21. Ген, що обумовлює сірий колір шерсті у кролів, повністю домінує над геном, що обумовлює чорний колір. Який відсоток кролів у у результаті схрещування АА × аа буде сірого кольору?
А) 100 %


22. Чим відрізняється агроценоз від біоценозу?
В) незначною видовою різноманітністю


23. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на рисунку рослини. Чи є з-поміж них правильні?
І — належить до голонасінних рослин;

II — характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистків і плодів;

III — запліднення залежить від наявності води.
А) лише І, II


24. Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — тіло вкрите хітиновою кутикулою;

II — на пересування стрибками вказує будова кінцівок;

III — тварина розвивається з повним перетворенням.
А) лише І, II


25. Проаналізуйте твердження про відділи головного мозку людини та вкажіть правильні.
I - у відділі, позначеному цифрою 1, поверхня утворена сірою речовиною;

II - цифрою 2 позначено проміжний мозок; цифрою 3 — середній мозок;

III — відділ, позначений цифрою 4, відповідає за координацію рухів.
Г) І, II, III


26. Установіть відповідність між назвою білка (1—4) та його функцією (А-Д).
1) кератин — В структурна
2) пепсин — Д каталітична
3) актин — А рухова
4) гемоглобін — Г транспортна


27. Установіть послідовність процесів, що відбуваються під час мітотичного поділу клітини.
В) оболонки ядра та одномембранних органел розпадаються на мембранні пухирці
Б) хромосоми розміщуються на екваторі клітини
А) дочірні хромосоми розходяться до полюсів клітини
Г) деспіралізуються хромосоми, формуються ядерця


Додати коментар
Коментарі (1)
РудянчукГ.і.
16.01.2022
Дякую тести відповідають змісту програми з біології
Копірайт © 2018 – 2023 Дайте Хліба Inc. Всі права захищені.